fbpx

Medlemsvilkår

Vilkår og betingelser for medlemskab af PLAKATKLUBBEN

Som medlem af PLAKATKLUBBEN får du adgang til at købe alle produkterne i webshoppen med store rabatter. Du kan købe ubegrænset mængde af hvert produkt, til den nedsatte pris og du kan blive ved med at handle til nedsat pris, så længe du er medlem.

Undtaget er køb af gavekort, som du ikke får rabat på.

Du får også altid fri fragt på dine ordrer til Danmark med minimum én leveringsmetode. Det gælder uanset, hvor stor eller lille din ordre er.
Læs i øvrigt leveringsbetingelser her. 

Prisen for dit medlemskab af Plakatklubben trækkes automatisk hver måned via et tilknyttet betalingskort.

Aldersgrænse og betalingsvilkår

Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem af Plakatklubben. Påbegyndelse af medlemskabet af Plakatklubben sker ved tilkøb af dette Plakatwerket.dk. Herefter opkræves en månedlig betaling på det betalingskort du har angivet ved købet. Du kan altid redigere i de tilknyttede betalingskort under ”betalingskort” i “Min Konto” på Plakatwerket.dk

Betaling for medlemskabet sker første gang, når du tilmelder dig.

Der er ingen binding på medlemskab af Plakatklubben, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Du kan altid tilmelde dig som betalende medlem af Plakatklubben igen.

Vi forbeholder os retten til at ændre faktureringstidspunktet, hvis betalingen via dit betalingskort ikke er blevet afregnet. Såfremt medlemskabet begyndte på en dato, der ikke eksisterer i den efterfølgende måned, vil du blive faktureret via dit betalingskort på en dato i den pågældende måned, som vi anser for passende. Hvis du eksempelvis påbegynder dit medlemskab af Plakatklubben d. 31. januar, vil din næste betalingsdato sandsynligvis være d. 28. februar, og du vil blive faktureret via dit betalingskort på denne dato. Henvendelser knyttet til betaling skal rettes til Plakatwerket’s kundeservice på telefon 52 340 440 eller e-mail info@plakatwerket.dk.

Ansvars- og hæftelsesforhold

Tilmelding til Plakatklubben er aktivt fra det øjeblik hvor du tilmelder dig. Efter indmeldelse vil medlemskabet automatisk blive fornyet hver måned (med yderligere en måned) indtil opsigelse.

Du kan til hver en tid tilbagekalde din tilladelse til, at Plakatwerket trækker beløbet fra din betalingskonto.

Dine betalingskortoplysninger gemmes i krypteret form hos vores betalingsudbyder.

Adgang til Plakatklubben

For at kunne købe produkter med store rabatter, skal du logge ind på din konto, når du besøger websitet.

Begrænsninger på Plakatklubben

Medlemskabet er personligt og må alene bruges af privatpersoner til egne, private formål. Medlemskabet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af plakater fra Plakatwerket er forbudt.

Ophavsret hos Plakatwerket

Du må ikke benytte medlemskab af Plakatklubben på anden måde, end det er tiltænkt, herunder forsøge at printe eller kopiere plakaterne eller overdrage brugernavn og password til venner og bekendte, så disse handler på din konto.

Plakatwerket kan til hver en tid lukke for dit medlemskab, såfremt man vi grund til at tro, at du misbruger medlemskabet.

Plakaterne hos Plakatwerket kan være lavet a tredjemand og er i den sammenhæng beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af plakater / motiver er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Plakatwerket.dk og/eller ophavsmanden. Som medlem af Plakatklubben har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som medlemskab af Plakatklubben forstår og anerkender du, at rettighedshaver til plakaterne kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for dig som medlem af Plakatklubben.

Opsigelse af medlemskabet i Plakatklubben

Ved tilmelding som Plakatklubben er der ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Du opsiger dit medlemskab under “Kontoindstillinger” og ”Opsig medlemskab” . Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelse af dit medlemskab, kan du ikke anse dit medlemskab som opsagt og bedes kontakte kundeservice på denne mail: info@plakatwerket.dk. Under “Konto-indstillinger” kan du genaktivere dit medlemskab, såfremt det sker inden for den fortsat aktive periode. Ved opsigelse af medlemskabet stopper den automatiske fornyelse. Du kan stadig se og handle alle varer hos Plakatwerket til nedsat pris, i resten af den aktive medlemsperiode efter din opsigelse.  Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at genoptage dit medlemskab af Plakatklubben, vil du blive trukket for én måneds betaling. Under ”Konto-indstillinger” kan du se kommende betalinger og en betalingsoversigt. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som medlem af Plakatklubben igen.

Pausefunktion 

Du kan sætte dit medlemskab på pause via “Konto-indstillinger” på Plakatwerket.dk. Det er gratis at sætte dit medlemskab på pause og du kan selv bestemme om pausen skal være i 1, 2 eller 3 måneder. For at kunne sætte dit medlemskab på pause, skal du have været aktiv medlem i minimum én måned og det er dermed ikke muligt at sætte dit medlemskab på pause flere gange i træk. Ved aktivering af pause-funktionen, begynder pauseperioden først efter den igangværende medlems-periode er udløbet, men før næste betaling.  Når din pauseperiode udløber genaktiveres dit medlemskab automatisk, og du trækkes medlems-prisen for den kommende periode.

Ændring af vilkår

Plakatwerket kan med én måneds varsel ændre vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Plakatwerket. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på Plakatwerket.dk. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på Plakatwerket.dk. Ændringer, som skyldes forhold uden for Plakatwerket’s kontrol, herunder ændring af tredjemands rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

Kommunikation om dit medlemskab 

For at du kan få mest muligt ud af dit medlemskab vil Plakatwerket løbende sende information vedrørende dit medlemskab via e-mail. 

Dette inkluderer: 
– Velkomst-mails, som giver dig en introduktion til medlemskabet og dine fordele
– Information om medlemskabet og eventuelle nyheder eller ændringer
– Information om eventuelle medlems-arrangementer

I de første 30 dage efter tilmelding modtager du mest kommunikation. Derefter bestræber vi os på højest at sende 1-2 mails om måneden, og du kan til enhver tid afmelde yderligere information, såfremt du ikke finder vores information relevant og værdi-givende.

Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret på 14 dage ved tilmelding til Plakatklubben. Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til info@plakatwerket.dk. Du kan anvende følgende fortrydelsesformular. 

Såfremt du fortryder din tilmelding indenfor de 14 dage, har Plakatwerket ret til at opkræve et rimeligt beløb baseret på medlemskabets anvendelse og fratrække dette fra tilbagebetalingen. 

En aftale er en aftale

Plakatwerket forbeholder sig retten til at lukke adgangen til medlemskabet samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende medlemsbetingelser og vilkår, såfremt der findes grund til at tro, at medlemskabet misbruges. 
Her menes, hvis medlemskabet bruges af mere end 1 husstand.

Oplysning om klagemuligheder 

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på info@plakatwerket.dk. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning kan man sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse info@plakatwerket.dkk.